SamiRC
0,-
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

 

Tamiya PS mykplast(lexan)

Faretekst LP-1 Schwarz…… <125 ml.:


Fare.
Gir alvorlig øyeskade. Inneholder: Propan-2-ol, 1-propanol, n-butylacetat, Etylacetat. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernebriller. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Husk å bruk egnet verneutstyr ved spraylakking. Vernemaske, briller, hansker o.l.

Viser 1 til 25 (av 62 produkter)

Trykk Enter for å søke eller Esc for å lukke